PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca
W WYŚMIERZYCACH

                 

:STRONA GŁÓWNA    :DYREKCJA    :KONTAKT    :DOKUMENTY    :STOWARZYSZENIE   


- - - - - - - - - - ROK SZKOLNY 2020/2021 - - - - - - - - - -POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 - TELEFON OD RACHMISTRZA

Highslide JS
Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z okazji i spisz gospodarstwo rolne!

16 września pracę rozpoczęli rachmistrze telefoniczni Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Przez 6 dni w tygodniu dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych z propozycją spisania gospodarstwa rolnego. Warto skorzystać z tej metody spisowej – rachmistrz zadaje pytania i wprowadza odpowiedzi do formularza spisowego, rolnik musi mu tylko przekazać wymagane informacje.
Rachmistrze telefoniczni pracują od poniedziałku do soboty od 8:00 do 20:00. W tych godzinach telefonu mogą się spodziewać ci użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie spisali jeszcze swojego gospodarstwa przez Internet. Lista numerów, z których będą dzwonić rachmistrzowie spisowi, będzie dostępna na stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie. Będzie też można zweryfikować dzwoniącego przez infolinię.
Jakie są zalety spisu przez telefon? Jest bezpieczny dla rolnika, bo nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz. Wypełnieniem formularza zajmuje się rachmistrz, rolnik musi mu tylko podać potrzebne informacje. Koszt połączenia telefonicznego ponosi Główny Urząd Statystyczny.
Wadą tego rozwiązania jest to, że odbierając telefon rolnik może być zajęty pracą lub nie będzie w tym momencie przygotowany do spisu. Dlatego w pierwszej kolejności warto korzystać z najwygodniejszej metody, czyli samospisu internetowego – wypełniając elektroniczny formularz w domu lub w Gminnym Punkcie Spisowym. Można też spisać się przez telefon z własnej inicjatywy, dzwoniąc w dogodnej dla siebie chwili na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Należy wybrać przeznaczony dla spisu telefonicznego kanał „1”, a następnie z pomocą rachmistrza wypełnić spis (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).WESPRZYJ NASZĄ GMINĘ I SPISZ GOSPODARSTWO ROLNE

Highslide JS

Rolnicy z naszej gminy liczymy na Was! Jeśli wszyscy weźmiecie udział w Powszechnym Spisie Rolnym, to mamy ogromną szansę na atrakcyjne nagrody dla naszych przedszkoli i szkół!

Drodzy Rolnicy,
Wasz udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest bardzo ważny dla naszej gminy. Dzięki temu będziemy wiedzieć, ilu Was jest, jaka jest Wasza sytuacja i jak możemy Was wspierać. Dlatego bardzo liczymy, że wszyscy możliwie szybko spiszecie swoje gospodarstwa rolne przez samospis internetowy.
Mamy dla Was dodatkową motywację – poprzez liczny udział w Powszechnym Spisie Rolnym możecie zapewnić szkołom i przedszkolom Waszych dzieci atrakcyjne nagrody!
Każda gmina województwa mazowieckiego bierze udział w specjalnym konkursie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zwycięzcą konkursu zostanie gmina lub miasto z największym odsetkiem osób, które spisały się samodzielnie przez Internet. Konkurs trwa od 16 września do 16 listopada 2020 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada. Nagrodą dla zwycięskiej gminy/miasta będzie 50 sztuk zestawów sportowych dla szkół podstawowych oraz atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.
Rolnicy, bardzo na Was liczymy – wystarczy się spisać! Spełnicie swój obowiązek, a przy okazji Wasze dzieci mają szansę na atrakcyjne zestawy do nauki i sportu!


POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Highslide JS
Rozpoczął się spis rolny!
Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.
Spis rolny potrwa do 30 listopada. Najlepiej jednak spisać się już we wrześniu.
Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy - najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny sposób.

Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/.
Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu.
Aplikacja spisowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Dane potrzebne do logowania zostały umieszczone w liście Prezesa GUS. W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w.1

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

Highslide JS Kto musi wziąć udział w spisie rolnym?
Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go.
Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z obowiązkowej metody samospisu internetowego.
Obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest nałożony na każdego użytkownika gospodarstwa rolnego w Polsce. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne. Na obowiązek nie ma wpływu fakt czy jest się właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje się je z innego tytułu. Tak samo jak to, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin.
Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.
W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w. 1.


Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Highslide JS

Kochani Uczniowie! Drodzy Rodzice!
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy tradycyjnie, o godz. 9.00 w budynku szkoły, choć w nietypowych warunkach organizacyjnych i ścisłym reżimie stanitarnym.

Przekazujemy wstępne ustalenia, które znajdują się w procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.
1. Przy wejściu do szkoły uczniów i osoby dorosłe obowiązuje dezynfekcja rąk (wg instrukcji zawieszonych w widocznych miejscach).
2. Częste mycie rąk i dezynfekcja są konieczne przed każdą zmianą sali lekcyjnej, przed posiłkiem, po pobycie na świeżym powietrzu i po skorzystaniu z toalety.
3. Podczas wchodzenia do budynku szkoły, podczas przerw międzylekcyjnych i w szatni obowiązuje dystans społeczny (zachowanie odległości co najmniej 1,5m) oraz stosowanie maseczek lub przyłbic.
4. 1 września uczniowie spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych od godz. 9.00 do 10.30. Należy przynieść ze sobą plecaki, ponieważ w tym dniu uczniowie odbierają podręczniki i materiały ćwiczeniowe.
5. Autobusy przywiozą uczniów przed godz. 9.00, odwóz będzie zorganizowany o 10.30.
6. Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły od godz. 8.40.
7. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu do budynku szkoły rodziców / opiekunów i osób postronnych.
Rodzice uczniów klasy I i klasy IV mogą się spotkać z wychowawcami na podwórku szkolnym od strony boiska - z zachowaniem dystansu społecznego.
8. Plan lekcji zostanie opublikowany w dzienniku elektronicznym Librus, w poniedziałek, 31 sierpnia, a uczniowie klasy pierwszej otrzymają wydruk planu od wychowawcy klasy.
9. W pierwszym tygodniu września wszystkich Rodziców prosimy o uaktualnienie numerów telefonów do obydwojga rodziców oraz wypełnienie zobowiązania o przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa. Rodzice uczniów klasy pierwszej otrzymają także kody do dziennika elektronicznego oraz instrukcję logowania. W przypadku problemów z dostępem do dziennika elektronicznego (brak hasła, loginu), prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, tel. 48 615 73 38 (czynny codziennie w godz. 8.00-14.00).
10. Do 4 września wychowawcy będą zapisywać uczniów na obiady.
11. Uczniowie dojeżdżający do szkoły są objęci opieką świetlicową. W przypadku rezygnacji ze świetlicy należy złożyć deklarację do wychowawcy klasy.

W związku z utrzymaniem reżimu sanitarnego w tym roku szkolnym uczniowie będą mieć zajęcia w stałych miejscach (w przydzielonych klasach) z wyjątkiem zajęć jęz. angielskiego, niemieckiego, informatyki i w-fu.
Zajęcia klas V i VIA odbywają się w przypisanych salach, zaś podczas zajęć łączonych (muzyka, plastyka, religia, wdż, technika) uczniowie klasy V przechodzą do sali klasy VIA (sala polonistyczna w łączniku na I. piętrze).
Lekcje codziennie zaczynają się o godz. 8.00 i trwają do godz. 14.00.

Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo, z zachowaniem odstępów, maseczki można zdjąć dopiero po wejściu do klasy.

Przydział sal lekcyjnych:

Kl. I - wych. p. Wiesława Pękacka - sala na parterze przy stołówce
Kl. II - wych. p. Ewa Górnicka - pozostaje w sali na parterze
Kl. III - wych. p. Jadwiga Furmańska - przenosi się na piętro w starej części szkoły (sala po klasie VII)
Kl. IV - wych. p. Piotr Lewecki - sala historyczna (na piętrze obok gabinetu pedagoga)
Kl. V - wych. p. Krystyna Bielewska - pozostaje w sali na piętrze (stara część szkoły)
Kl. VIA - wych. p. Elżbieta Popiel - pozostaje w tej samej sali na piętrze (sala polonistyczna)
Kl. VIB - wych. p. Łucja Ratecka-Geszejter - przenosi się do sali muzycznej (łącznik na I. piętrze obok biblioteki)
Kl. VIIA - wych. p. Justyna Kostrzewska - sala biologiczna
Kl. VIIB - wych. p. Katarzyna Głaczkowska - sala po kl. VB (piętro w starej części szkoły)
Kl. VIII - wych. p. Anna Budzik - sala po klasie II - parter w starej części szkoły

Prosimy rodziców, aby nie przysyłali do szkoły dzieci, które kaszlą i mają katar. Jeśli uczeń z objawami przeziębienia pojawi się w szkole, rodzice będą zobowiązani do odebrania w trybie pilnym dziecka ze szkoły i skorzystanie z teleporady lekarskiej.

ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW, PROSIMY O STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ GIS, MEN I MZ ORAZ PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA, OPRACOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ.


Przekazujemy list Ministra Edukacji Narodowej skierowany do Uczniów, Rodziców i Nauczycieli z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. List ministra

Zapraszamy Rodziców uczniów do zapoznania się z listem Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego List do rodziców
- - - - - - - - - - ROK SZKOLNY 2019/2020 - - - - - - - - - -

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Highslide JS Chcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!
Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego.
We wrześniu infolinia umożliwi również przeprowadzenie spisu przez telefon. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy z ważnych powodów nie skorzystają z obowiązkowego samospisu internetowego, będą mogli spisać się podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl


ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

Highslide JS
Konstytucję Trzeciego Maja uchwalił Sejm Czteroletni 3 maja 1791 r.
W okresie zaborów Polski świętowanie tej rocznicy było zakazane i surowo karane. Uroczyste obchody przywrócono w latach 1916 - 1918, w niektórych miastach Polski.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu z 29 kwietnia 1919 r.
Po II wojnie światowej obchodzono je tylko do roku 1946. Od tego czasu władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania.
Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało przywrócone w 1990 roku.

Drodzy Uczniowie, pomyślcie o naszej trudnej historii, czasach zaborów, okupacji, czasach zniewolenia, w których za okazywanie szacunku dla symboli narodowych można było nawet stracić życie.
Cieszcie się, że przyszło Nam żyć w wolnej Polsce i pamiętajcie o tej niezwykle ważnej Rocznicy.


ZAJĘCIA ZDALNE DO 24 MAJA

Highslide JS
Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele
Informujemy, że do 24 maja 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.
Kontynuujemy więc zdalne nauczanie, a tym samym realizację treści podstawy programowej wg zasad, jakie są określone w Regulaminie kształcenia na odległość, który dostępny jest w zakładce "Nauczanie zdalne".
Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym dokumetem i przestrzeganie zawartych w nim ustaleń.


NOWY TERMIN EGZAMINU DLA ÓSMOKLASISTÓW

Highslide JS
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nowy termin egzaminu ósmoklasistów, który został zaplanowany na 16 - 18 czerwca 2020 r. Mamy nadzieję, że do tego czasu uczniowie zdążą się przygotować tak, aby wyniki egzaminów były zgodne z ich oczekiwaniami.EKSPERYMENTY DLA MAŁYCH I DUŻYCH

Highslide JS
Witajcie, Uczniowie.
Jeśli lubicie wiedzieć więcej, a macie już dość pracy z książką, możecie troszkę poeksperymentować...
Zapraszamy do skorzystania z propozycji, jaką tym razem przygotowała dla Was pani Karolina Narożnik. Szczegóły poznacie w zakładce "Świetlica". Nauka może być naprawdę świetną zabawą...
Zobacz więcej...


KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

Highslide JS
Warszawa, 26 marca 2020 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach.
Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach.
Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskichWAŻNY KOMUNIKAT DLA ÓSMOKLASISTÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Highslide JS
Warszawa, 26 marca 2020 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmiolkasisty z jęz. polskiego, matematyki oraz języków obcych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę on-line od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. W załączeniu pismo władz oświatowych...
Więcej...NAUCZANIE ZDALNE OD 25 MARCA DO 10 KWIETNIA 2020 R.

Highslide JS
Szkoły w Polsce rozpoczynają zdalne nauczanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493). Sposób organizacji nauki zdalnej w Naszej Szkole określa Regulamin Kształcenia na Odległość.

Szczegóły w zakładce Nauczanie zdalne...
Więcej...


ZAJĘCIA SZKOLNE ODWOŁANE!

Highslide JS

WAŻNY KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Highslide JS
W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.


Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:
1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
- bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczą, lub
- zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziłu obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego...
Więcej......UWAGA! NABÓR DO KLASY I ...

W dniach od 2 do 23 marca 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia dzieci do klasy I

Formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie w zakładce Rekrutacja

Druki będzie można pobrać także w sekretariacie Szkoły lub w u dyrektora Publicznego Przeszkola w Wyśmierzycach.


Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu złoszenia.


PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Highslide JS
W dniach 25-27 lutego 2020 r. uczniowie klasy ósmej piszą kolejny próbny egzamin ósmoklasisty. Testy zostały przygotowane przez wydawnictwo WSiP. Na ich podstawie uczniowie otrzymają informację o aktualnym stanie wiedzy i umiejętności. Właściwy egzamin będzie miał miejsce w kwietniu. Szczegóły w zakładce Egzamin ósmoklasisty.SPORTOWE FERIE 2020

Highslide JS

W dniach 10 - 14 lutego w naszej szkole zorganizowano cykl imprez rekreacyjno sportowych pod nazwą "Sportowe Ferie 2020". Sponsorem nagród był Burmistrz Wyśmierzyc, Wojciech Sępioł...
Więcej...

WALENTYNKI 2020

Highslide JS
Walentynki obchodzone są co roku 14 lutego.
Początkowo cieszyły się największą popularnością w Anglii i Francji. Obdarowywanie się upominkami weszło do tradycji już w XVI wieku. Zwyczaj tak spodobał się zakochanym, że jest celebrowany do dziś. Nieodłączna częścią tego dnia jest również wysyłanie kartek z wierszykami na Walentynki i walentynkowymi życzeniami.

*** NIE ZAPOMINAJCIE O OSOBACH DROGICH WASZEMU SERCU ***ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

Highslide JS
21 stycznia 2020 r. zaprosiliśmy do szkoły Babcie i Dziadków naszych uczniów, by uczcić ich święto. Uczniowie klas I - III wraz z opiekunami, przygotowali bardzo ciekawy program artystyczny i laurki dla dzidziusiów, a Rodzice postarali się o słodki poczęstunek...
Więcej...SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI PORADNI W BIAŁOBRZEGACH

Highslide JS
W środę 8 stycznia 2020 r. w stołówce szkolnej odbyło się spotkanie z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białobrzegach, Paniami Pauliną Puc oraz Katarzyną Falkowską. W spotkaniu uczestniczyli rodzice oraz kadra pedagogiczna Naszej Szkoły...
Więcej...- - - - Z A P R O S Z E N I E - - - -

W dniu 8 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 17.00 w stołówce szkolnej
odbędą się WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM, p. KATARZYNĄ FALKOWSKĄ,
na które serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.


Spotkanie odbędzie się w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Białobrzegach. Przewidziana tematyka warsztatów:
"Motywowanie dziecka do nauki i budowanie pozytywnych relacji"
"Postępowanie z dzieckiem mającym trudności w nauce"


Bardzo prosimy Państwa o uczestnictwo w spotkaniu.


- - - - - ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA - - - - -

Highslide JS
NIECH ŚWIĘTA NARODZENIA BOŻEJ DZIECINY
BĘDĄ CZASEM ODPOCZYNKU OD TRUDÓW DNIA CODZIENNEGO,
NIECH PRZYNIOSĄ WYTCHNIENIE I RADOŚĆ,
A SPOTKANIA Z BLISKIMI NAPEŁNIĄ SERCA SPOKOJEM.

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2020 ROKU
ŻYCZĄ:
DYREKCJA, PRACOWNICY ORAZ UCZNIOWIE SZKOŁYWIGILIA W SZKOLE

Highslide JS
W piątek, 20 grudnia, uczniowie pod opieką p. Elżbiety Płodzik przygotowali niezwykłe przedstawienie pt. "Otwórzcie drzwi Chystusowi".
Młodzi artyści wprowadzili zebranych w magiczną atmosferę...
Więcej...MIKOŁAJ SPEŁNIA SNY

Highslide JS
We wtorek, 17 grudnia, sala gimnastyczna naszej szkoły zamieniła się w baśniową krainę Świętego Mikołaja. Świąteczna dekoracja oraz iluminacje i muzyka stały się scenerią do przedstawienia "Mikołaj spełnia sny", odegranego przez łódzkich aktorów...
Więcej...KONCERT ORKIESTRY NA KIERMASZU BOŻONARODZENIOWYM

Highslide JS
W niedzielę, 15 grudnia 2019 r. Orkiestra dęta pod dyrekcją kapelmistrza Józefa Stańczyka zagrała godzinny koncert podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego, który został zorganizowany w Hali Sportowej w Białobrzegach...
Więcej...- - - - Z A P R O S Z E N I E - - - -

18 grudnia 2019 r. (środa) godz. 17.00 -19.00 - odbędzie się SPOTKANIE Z RODZICAMI

W TYM DNIU PRZEWIDUJEMY:
- 17.00 - zebranie ogólne z dyrektorem szkoły - informacje bieżące
- 17.30 - 19.00 - zebrania klasowe z wychowawcami, w tym m.in. uzyskanie informacji nt. propozycji ocen śródrocznych

Prosimy Państwa o uczestnictwo w zebraniu.


WYCIECZKA MIKOŁAJKOWA KLAS I-III

Highslide JS
W dniu 6 grudnia 2019 r. odbyła się szkolna wycieczka mikołajkowa do Warszawy, w której uczestniczyli uczniowie z klas I-III wraz z opiekunami. Program wycieczki był zachęcający i pozwolił wszystkim uczestnikom spędzić czas w miłej i radosnej atmosferze...
Więcej...I DLA DUCHA, I DLA CIAŁA...

Highslide JS
5 grudnia uczniowie klas VI- VIII brali udział w mikołajkowej wycieczce do Warszawy. Punktem kulminacyjnym wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego...
Więcej...MIKOŁAJKOWA WYCIECZKA KLAS IV, VA I VIA

Highslide JS

W czwartek, 05 grudnia 2019 roku, z okazji zbliżających się mikołajek uczniowie klas IV, Va i VIa udali się na wycieczkę. Pierwszym miejscem, które odwiedzili, było kino znajdujące się w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy...
Więcej...
PANI ANETA ŻAK NAUCZYCIELEM NA MEDAL!!!

Highslide JS
Pani Aneta Żak została Nauczycielem na Medal klas IV-VIII w powiecie białobrzeskim. Plebiscyt został ogłoszony przez gazetę "Echo Dnia". Pani Żak wygrała m.in. z p. Markiem Bąbolewskim (PSP w Starej Błotnicy) oraz p. Jadwigą Górnik (PSP w Bobrku).
Serdeczne gratulacje!!!


PACZKA DLA KRESOWIAN

Highslide JS
Nasi uczniowie wzięli udział w szóstej edycji akcji "Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach" - Boże Narodzenie 2019. W środę przekazaliśmy zebrane dary na ręce Burmistrza Wyśmierzyc Wojciecha Sępioła...
Więcej...SZKOLNE ELIMINACJE KONKURSU "IDĄ ŚWIĘTA"

Highslide JS
We wtorek 3. grudnia, w świątecznej scenerii szkolnej biblioteki, odbyły się szkolne eliminacje konkursu recytatorskiego "Idą Święta", w którym wzięło udział 20 uczniów naszej szkoły...
Więcej...STANISŁAW MONIUSZKO I OPERA NA WESOŁO

Highslide JS
27 listopada uczniowie klas IV - VIII wzięli udział w warsztatach pt. "Stanisław Moniuszko i opera na wesoło". Autor projektu "Largo - podróżująca filharmonia" przybliżył dzieciom i młodzieży piękno muzyki operowej...
Więcej..."DEBATA" - WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

Highslide JS
26 listopada, w ramach realizacji programu profilaktycznego uczniowie klas VI - VIII wzięli udział w warsztatach "Debata", mających na celu wyposażenie uczniów w wiedzę na temat szkodliwości napojów alkoholowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia....
Zobacz więcej...ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Highslide JS
25 listopada jak co roku obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie klas I - III rozpoczęli ten dzień od wizyty w szkolnej bibliotece.....
Więcej...KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 2019

Highslide JS
W ramach obchodów 30. rocznicy uchwalenia przez ONZ Konwencji o prawach dziecka członkowie Samorządu Szkolnego zorganizowali uroczysty apel oraz Dziecięcy Happening....
Zobacz więcej...AKCJA "PODARUJ DZIECIOM MISIA"

Highslide JS
Nasi uczniowie okazali wielkie serce i przyłączyli się do akcji zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski pt. "Podaruj dzieciom Misia", którą propaguje Stowarzyszenie "Radomianie dla Demokracji"...
Zobacz więcej...BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 2019

Highslide JS 12 listopada 2019 r. uczniowie ze wszystkich placówek oświatowych naszej gminy wzięli udział w Biegu Niepodległości.
Jest to kolejne wydarzenie, mające oddać hołd pomordowanym i poległym w obronie Ojczyzny ....
Zobacz więcej...MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY

Highslide JS
11 listopada 2019 r., w 101. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę, uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, odprawionej przez ks. proboszcza Roberta Sionka w intencji Ojczyzny....
Zobacz więcej...UROCZYSTY APEL Z OKAZJI 101. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Highslide JS
8 listopada 2019 r., społeczność szkolna rozpoczęła świętowanie 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym dniu uczniowie klas V - VI przygotowali dla zebranych program artystyczny...
Zobacz więcej...POKAZY ARTYSTÓW Z CYRKU "SZOK"

Highslide JS
5 listopada, uczniowie obejrzeli pokazy przygotowane przez artystów z cyrku "Szok". Podczas godzinnego spektaklu dzieci i młodzież mogli obserwować niecodzienne umiejętności...
Zobacz więcej...- - - - Z A P R O S Z E N I E - - - -

5 listopada 2019 r. (wtorek) godz. 17.00 -19.00 - DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE

W TYM DNIU PRZEWIDUJEMY:
- 17.00 - zebranie ogólne z udziałem Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych, pani Edyty Kuflikowskiej, która omawiać będzie zasady funcjonowania dowozu uczniów do szkoły
- 17.30 - 19.00 - konsultacje indywidualne dla rodziców

Prosimy Państwa o uczestnictwo w zebraniu. Informujemy, że poszczególne zespoły klasowe mogą w tym dniu odbyć spotkania z wychowawcą.


EDUKACJA PRZECIWPOWODZIOWA DZIECI I MŁODZIEŻY

Highslide JS
30 i 31 października uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w szkoleniu w ramach projektu "Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży w 2019 roku" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ....
Zobacz więcej...NADANIE SZKOLE IMIENIA I SZTANDARU

Highslide JS
19 października (sobota) na trwale zapisze się w pamięci całej Społeczności Szkolnej. W tym dniu Publiczna Szkoła Podstawowa w Wyśmierzycach otrzymała Imię bł. ks. prof. Franciszka Rosłańca oraz Sztandar z wizerunkiem Patrona ....
Zobacz więcej...KÓŁKO TEATRALNE W AKCJI

Highslide JS
25 października (poniedziałek) uczniowie klasy pierwszej zostali zaproszeni przez uczniów kl. III i VIB na "Śniadanie u Grzesia", przygotowane w ramach pracy w kole teatralnym, prowadzonym przez panią Annę Budzik....
Zobacz więcej...GŁOŚNE CZYTANIE Z GANGIEM SŁODZIAKÓW

Highslide JS
Uczniowie z klas I-III oraz uczniowie klasy VII wzięli udział w kolejnej edycji "Czytania z Gangiem Słodziaków", podczas którego poznawali niezwykłe przygody leśnych zwierzaków....
Więcej...WYCIECZKA DO LASU - SPOTKANIE Z LEŚNICZYM

Highslide JS
16 października 2019 r. uczniowie z klas I-III wybrali się na wycieczkę do pobliskiego lasu. Ciepła, słoneczna pogoda sprzyjała spacerowi. Dzieci na miejscu przywitał podleśniczy ...
Więcej...WIZYTA STRAŻAKA W KL. II

Highslide JS
W ramach współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach, na zaproszenie wychowawcy, pani Jadwigi Furmańskiej, uczniów klasy II odwiedził zawodowy strażak, pan Łukasz Kacprzak, tata jednego z uczniów...
Więcej...ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ

Highslide JS
WARSZTATY INTEGRACYJNE W KL. II

Highslide JS
1 października uczniowie klasy II, a 10 października uczniowie klasy I wzięli udział w warsztatach integracyjnych z pracownikami Poradni Psychologiczno - Peagogicznej w Białobrzegach...
Więcej...WYCIECZKA DO MAGICZNYCH OGRODÓW

Highslide JS
W czwartek 26 września ostatecznie pożegnaliśmy lato wycieczką do Magicznych Ogrodów.
Na terenie parku uczniów klas V i VI przywitał mieszkający w drzewie interaktywny Skrzat Kronikarz...
Więcej...
OGNISKO DLA KLAS I-IV

Highslide JS
27 września uczniowie klas I - IV wybrali się na ognisko integracyjne i wspólną zabawę na świeżym powietrzu...
Więcej...- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 rozpoczynamy pierwsze w tym roku szkolnym SPOTKANIE Z RODZICAMI

PRZEWIDUJEMY:
- 17.00 - spotkanie z dyrektorem szkoły, instrukcja logowania w dzienniku elektronicznym Librus
- 17.30 - zebrania klasowe, wybór Rad Oddziałowych, zapoznanie z dokumentacją szkolną, w tym zmianami w Statucie
- 18.30 - zebranie z Radą Rodziców

Bardzo prosimy Rodziców o niezawodne przybycie.


NARODOWE CZYTANIE POLSKICH NOWEL 2019

Highslide JS
W piątek - 12 września 2019 roku - społeczność szkolna wzięła udział w Narodowym Czytaniu najpiękniejszych polskich nowel. Razem z nami czytała pani Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty...
Więcej...DOTACJA NA ZAKUP NOWOŚCI DO SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

Highslide JS

W tym roku biblioteka szkolna zakupiła nowości czytelnicze, w tym brakujące lektury szkolne na łączną kwotę 15 000 zł. Środki na ten cel zostały pozyskane w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2019" (12 000 zł), a kwotę 3000 zł pochodzi ze środków Gminy Wyśmierzyce.NARODOWE CZYTANIE 2019

Highslide JSMamy zaszczyt poinformować,
że 13 września 2019 r. o godz. 10.30
w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyśmierzycach
będziemy celebrować 8. edycję Narodowego Czytania.

Zapraszamy do wspólnego czytania fragmentów najpiękniejszych polskich nowel.


INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Highslide JS


2 września, tj. w poniedziałek, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Uczniowie, rodzice i nauczyciele wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej, a potem spotkali się w budynku szkoły ...
Więcej...


ROZKŁAD PRZYWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW

Highslide JS

Od poniedziałku obowiązuje zał±czony poniżej ROZKŁAD JAZDY.
Odwóz po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego będzie
od godz. 10.15.
Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.


Rozkład jazdy autobusu PKS (kierunek wschodni)
Rozkład jazdy autobusu szkolnego (kierunek zachodni)


DRODZY RODZICE, KOCHANI UCZNIOWIE

Highslide JS

2 września 2019 r. rozpoczniemy rok szkolny 2019/2020.

Zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą o godz. 8.00, następnie:
- spotkanie inauguracyjne w sali gimnastycznej;
- spotkanie z wychowawcami klas (spotkanie informacyjne, odebranie podręczników i niezbędnych formularzy szkolnych).
Prosimy uczniów o zabranie ze sobą plecaków na podręczniki.W pierwszym dniu uczniowie przyjeżdżają wg planu dowozów, odwóz - około 10.15.
W tym dniu obowiązuje strój galowy.

Do zobaczenia w poniedziałek!!!
- - - - - - - - - - ROK SZKOLNY 2018/2019 - - - - - - - - - -

GMINNY DZIEŃ DZIECKA 2019

Highslide JS
W piątek - 31 maja 2019 roku - na stadionie MKS Wyśmierzyce i obiekcie Orlika, odbył się Gminny Dzień Dziecka...
Więcej...
DZIEŃ DZIECKA 2019

Highslide JS- - - - O G Ł O S Z E N I E (ZMIANA TERMINU) - - - -

14 maja 2019 r. (wtorek) od godz. 17.00 - SPOTKANIE Z RODZICAMI

W TYM DNIU PRZEWIDUJEMY:
- 17.00 - spotkanie z dyrektorem szkoły
- 17.30 - zebrania klasowe - omówienie spraw klasowych, propozycji ocen rocznych
i końcowych


Prosimy Rodziców o niezawodne przybycie.


ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Highslide JS
30 kwietnia 2019 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wyśmierzycach uroczystą akademią uczcili
Święto Konstytucji 3 Maja...
Więcej...ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BRD

Highslide JS
26 kwietnia 2019 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wyśmierzycach wzięli udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym...
Więcej...OMNIBUS - OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW

Highslide JS
Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów "Omnibus" - pierwszy w życiu poważny sprawdzian, pisany w dniach 24 - 26 kwietnia 2019 r. przez uczniów Naszej Szkoły...
Więcej...PIERWSZY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019

Highslide JS
Od poniedziałku do środy (15 - 17 kwietnia 2019 roku) uczniowie
klasy ósmej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyśmierzycach
pisali po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty...
Więcej...EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019

Highslide JS
10 kwietnia 2019 roku uczniowie Naszej Szkoły przystąpili do egzaminu gimnazjalnego.
Najpierw pisali część humanistyczną, tj. język polski, historię i WOS...
Więcej...CZY TO JUŻ WIOSNA?

Highslide JS
21 marca uczniowie klas I - III, jak co roku, uroczyście powitali wiosnę. Marzanny przygotowane wspólnie z Rodzicami prezentują się niewykle okazale...
Więcej...NASI ABSOLWENCI - O NOWEJ SZKOLE

Highslide JS
21 marca uczniowie PSP w Wyśmierzycach mieli okazję
do spotkania z uczennicami Liceum Ogólnokształcącego
im. Armii Krajowej w Białobrzegach - Klaudią, Aleksandrą,
Gabrysią i Martą
...
Więcej...KONKURS RECYTATORSKI - ELIMINACJE POWIATOWE

Highslide JS


Wielkie gratulacje dla Naszych Uczniów: Wiktorii Antoszewskiej (kl. VII)
i Kacpra Traczyka (kl. 3 gimnazjum)
, którzy wywalczyli nominację oraz wyróżnienie w eliminacjach powiatowych konkursu recytatorskiego
w Białobrzegach...
Więcej...GOŚCIE Z ZSP W NASZEJ SZKOLE

Highslide JS

W piątek, 15 marca, gościliśmy w Naszej Szkole przedstawicieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach..
Więcej...ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI ZAKOŃCZONA!!!

Highslide JS

W naszych pięknych Wyśmierzycach ilość toksycznych zmniejszyła się
o 1716 kg. Taka ilość odpadów została zebrana dzięki akcji "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci", ogłoszonej przez firmę Green Office Ecologic Spółka z o.o...
Więcej...
- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

26 marca 2019 r. (wtorek) godz. 17.00 - 20.00 - DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE

W TYM DNIU PRZEWIDUJEMY:
- 17.00 - zebrania z wychowawcami klas
- 17.30 - spotkanie dla rodziców uczniów kl. 8, 3AG 3BG z dyrektorem - omówienie rekrutacji do szkół średnich oraz egzaminów (gimnazjalny i ósmoklasisty)
- 17.30 - 20.00 - konsultacje indywidualne dla rodziców

Prosimy wszystkich Rodziców o przybycie.


KONKURS RECYTATORSKI - GMINNE ELIMINACJE

Highslide JS
W czwartek, 7 marca, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach odbyły się gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka oraz Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego...
Więcej...TEATR W KLASIE

Highslide JS
W piątkowe przedpołudnie, 22 lutego, sala polonistyczna w naszej szkole zamieniona została w salę teatralną z prawdziwego zdarzenia.
To wszystko za sprawą p. Elżbiety Popiel...
Więcej...NASI SIATKARZE WICEMISTRZAMI POWIATU!!!

Highslide JS
27 lutego, w hali sportowej w Białobrzegach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej rocznik 2003 - 2005 (szkoły podstawowe
i gimnazja). Nasi siatkarze wywalczyli II. miejsce...
Więcej...SPORTOWA ZIMA 2019

Highslide JS
Od 28 stycznia do 1 lutego 2019 r. odbyły się imprezy i zawody sportowe w ramach programu "Sportowa zima 2019". Uczestnikami byli: dzieci szkolne i przedszkolne, młodzież i dorośli...
Więcej...PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Highslide JS

Uczniowie pierwszej klasy w dniu dzisiejszym, tj. 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek), zostali mianowani "Przyjaciółmi Książek"...
Więcej........ KOCHANE BABCIE, KOCHANI DZIADKOWIE .....

Highslide JS
Najlepsze życzenia zdrowia, radości na każdy dzień
oraz stałej obecności osób bliskich Waszemu Sercu
składają

Dyrekcja, Pracownicy, Uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyśmierzycach
SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI "BABCIĘ, DZIADKA MIEĆ"

Highslide JS
W czwartek, 17 stycznia 2019 r. odbyły się szkolne eliminacje konkursu "Babcię, Dziadka mieć", w którym uczestniczyło 14 uczniów z klas I - VI....
Więcej...SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI POLICJI

Highslide JS
16 stycznia 2019 r., w środowe przedpołudnie, w ramach działań profilaktycznych, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyśmierzycach wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami KPP w Białobrzegach...
Więcej...KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ

Highslide JS
W niedzielę 6 stycznia, w kościele parafialnym w Wyśmierzycach, Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Józefa Stańczyka, wystąpiła z koncertem najpiękniejszych kolęd i pastorałek...
Więcej...- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

17 stycznia 2019 r. ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z RODZICAMI

W TYM DNIU PRZEWIDUJEMY:
- 17.00 - Zebranie ogólne w stołówce szkolnej
- 17.30 - Spotkanie z wychowawcami klas - uzyskanie informacji na temat ocen za pierwszy semestr.

Prosimy wszystkich Rodziców o przybycie.


..... ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE .....

Highslide JS
W TEN RADOSNY, ŚWIĄTECZNY CZAS
WSZYSTKIM SYMPATYKOM, DARCZYŃCOM SZKOŁY

ŻYCZYMY SPOKOJU, ŻYCZLIWOŚCI,
RODZINNEGO CIEPŁA
ORAZ POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU 2019


Dyrekcja, Pracownicy, Uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej w WyśmierzycachWSPÓLNE KOLĘDOWANIE

Highslide JS
21 grudnia, w grudniowy piątek, w Publicznej Szkole Podstawowej
w Wyśmierzycach, miała miejsce szczególna uroczystość,
związana z obchodami Świąt Bożego Narodzenia...
Więcej...KONKURS BOŻONARODZENIOWY

Highslide JS
14 grudnia w naszej szkole odbyło się podsumowanie konkursu na pomysłową i ciekawą „Ozdobę bożonarodzeniową”. W konkursie wzięło udział 42 uczniów z klas I-III...
Więcej...PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2018

Highslide JS
Uczniowie klasy ósmej przystąpili do pisania próbnego egzaminu ósmoklasisty, przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wszystkim Uczniom życzymy powodzenia...
Więcej...KONKURS "IDĄ ŚWIĘTA" - ELIMINACJE POWIATOWE

Highslide JS
We wtorek, 18 grudnia, sześcioro uczniów z klas I - VII reprezentowało Naszą Szkołę w XII. Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Idą Święta"....
Więcej...BEZPIECZNY I WIDOCZNY PIERWSZOKLASISTA

Highslide JS
17 grudnia 2018 r., w ramach akcji „Bezpieczny i widoczny pierwszoklasista" uczniowie klasy pierwszej spotkali się
z pracownikiem działu BRD radomskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, panem Tomaszem Sotowskim....
Więcej...USTANAWIANIE REKORDU GUINNESSA - RELACJE Z WYDARZENIA

Highslide JS
11 grudnia, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyśmierzycach uczestniczyli w akcji edukacyjnej „Code&Share – Technologie przyszłości” z zamiarem ustanowienia rekordu Guinnessa ...
Więcej...
MIKOŁAJKOWY WYJAZD UCZNIÓW KLAS IV - VI

Highslide JS

Mikołajkowe wyjazdy stały się już w naszej szkole tradycją. W tym roku uczniowie klas IV-VI wybrali się na spektakl teatralny „Ania z Zielonego Wzgórza”...
Więcej...

MIKOŁAJKOWA WYCIECZKA KLAS I - III

Highslide JS

6 grudnia uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę do Radomia. W mikołajkowym klimacie odwiedzili Manufakturę Słodyczy “Sama Słodycz” i Park Trampolin „JumpWorld”....
Więcej...
SZKOLNE ELIMINACJE KONKURSU "IDĄ ŚWIETA"

Highslide JS
5 grudnia trzydzieścioro uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wyśmierzycach wzięło udział w szkolnych eliminacjach konkursu recytatorskiego "Idą Święta".....
Więcej...USTANAWIANIE REKORDU GUINNESSA

Highslide JS
We wtorek, 11 grudnia o godz. 10.30 uczniowie Naszej Szkoły wezmą udział w drugiej edycji ustanawiania rekordu Guinnessa w jak największej liczbie uczniów uczestniczących w tym samym czasie w lekcji o tematyce technologii przyszłości...
Przeczytaj...

- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

13 grudnia 2018 r. ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z RODZICAMI

W TYM DNIU PRZEWIDUJEMY:
- 16.30 - 17.00 - Zebrania klasowe - przekazanie wykazu proponowanych ocen śródrocznych
- 17.00 - 20.00 - Seminarium dla Rodziców i Nauczycieli - "Zachowania agresywne wśród uczniów - rozpoznawanie i sposoby postępowania". Seminarium poprowadzi firma zewnętrzna.

Podczas spotkania poruszane będą bardzo istotne informacje.
Prosimy wszystkich Rodziców o przybycie.


ZAJĘCIA W BRITISH COUNCIL

Highslide JS
27 listopada uczniowie PSP w Wyśmierzycach, wzięli udział w warsztatach językowych w warszawskiej siedzibie British Council. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu "Polish your English"...
Przeczytaj...PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

Highslide JS
W dniach 28 - 30 listopada uczniowie klas trzecich gimnazjum pisali próbny egzamin gimnazjalny. Wyniki będą opracowane przez wydawnictwo Nowa Era...
Dalej...SPOTKANIE Z PANEM ANDRZEJEM KONOPKĄ

Highslide JS
W piątek, 23 listopada, w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyśmierzycach pojawił się niezwykły gość - aktor znany z łódzkich i warszawskich scen teatralnych oraz popularnych produkcji filmowych...
Więcej...PLUSZAKI DLA RADOMSKICH SZPITALI

Highslide JS
Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia nasza szkoła wzięła udział w akcji Podaruj Dzieciom Misia.
Akcja polegała na zbiórce misiów dla dzieci przebywających w radomskich szpitalach...
Przeczytaj...SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM

Highslide JS

W poniedziałek, 19 listopada 2018 r. uczniowie klas I - III uczyli się, jak udzielać pierwszej pomocy...
Więcej...GRATULACJE DLA JAKUBA

Highslide JS
Uczeń klasy IIIA - Jakub Senator - zakwalifikował się do II. etapu konkursu historycznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie.
To wspaniałe osiągnięcie naszego ucznia, nie notowane dotąd w historii wyśmierzyckiego gimnazjum.
Gratulujemy Jakubowi i jego rodzicom, a także opiekunowi panu Piotrowi Leweckiemu.
Życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursowych zmagań!


Rekord dla Niepodległej

Highslide JS

W mglisty piątkowy dzień, 9 listopada 2018 r. społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej uczciła setną rocznicę odzyskania Niepodległości i przyłączyła się do akcji Rekord Dla Niepodległej...
Przeczytaj...
- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

8 listopada 2018 r. to DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE

W TYM DNIU PRZEWIDUJEMY:
- 17.00 - 17.30 - Cyfrowe bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - materiały informacyjne dla Rodziców
- 17.30 - 18.30 - zebrania z wychowawcami klas, przekazanie wydruków z ocenami zapisanymi w Librusie
- 18.30 - 20.00 - indywidualne konsultacje z nauczycielami

Liczymy na Państwa obecność


II KONKURS RECYTATORSKI DLA NIEPODLEGŁEJ

Highslide JS
„Tu wszędzie jest Polska”– to myśl przewodnia II Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej, który odbył się 31 października 2018 r. w naszej szkole...
Więcej...

PASOWANIE NA UCZNIA

Highslide JS
24 października 2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na ucznia” 23 pierwszaków. W wydarzeniu szkolnym wzięli udział zaproszeni goście...
Więcej...
ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

Highslide JS
"Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce". Tymi słowami uczniowie klas gimnazjalnych rozpoczęli uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej...
Więcej...SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I PEDAGOGIEM

Highslide JS
We wtorek, 16 paĽdziernika uczniowie gimnazjalnych klas trzecich spotali się pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białobrzegach....
Więcej...
RAJD ROWEROWY ŚCIEŻKAMI HISTORII

Highslide JS
W dniu 12 paĽdziernika 2018 r. odbył się rajd rowerowy "¦cieżkami historii", zorganizowany w ramach projektu "GPS III Sektora-profesjonalna nawigacja w BCO".Rajd uświetnił obchody 100-lecia niepodległej Polski....
Więcej...DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Highslide JS
2 i 3 paĽdziernika 2018 r. uczniowie klasy I-III obchodzili Dzień Głośnego Czytania. W tym dniu uczniowie poznawali przygody bohaterów książki Renaty Piątkowskiej pt. „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”...
Przeczytaj...NARODOWE CZYTANIE 2018

Highslide JS

19 września 2018 roku Nasza Szkoła wzięła udział w Narodowym Czytaniu "Przedwiośnia" oraz innych tekstów z Antologii Niepodległości, promowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę...
Zobacz relacje...
PROJEKT GRANTOWY "POLISH YOUR ENGLISH"

Highslide JS
3 września 2018 roku rozpoczął się kolejny rok szkolny a z nim w Publicznej Szkole Podstawowej w Wyśmierzycach ruszyły zapisy na zajęcia językowe w ramach projektu Polish your English!...
Więcej...


Highslide JS

ROZKŁAD PRZYWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW

Highslide JS

Od poniedziałku obowiązuje załączony poniżej ROZKŁAD JAZDY.
W poniedziałek odwóz z obydwu kierunów rozpocznie się o godz. 10.30.
Regulamin dowożenia udostępniony jest na stronie gminy.
Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.


Rozkład jazdy autobusu PKS (kierunek wschodni)
Rozkład jazdy autobusu szkolnego (kierunek zachodni i Kostrzyn)


DRODZY RODZICE, KOCHANI UCZNIOWIE

Highslide JS

3 września 2018 r. rozpoczniemy rok szkolny 2018/2019.

Zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą o godz. 8.00, następnie:
- spotkanie inauguracyjne w sali gimnastycznej;
- spotkanie z wychowawcami klas (spotkanie informacyjne, odebranie podręczników i niezbędnych formularzy szkolnych).W pierwszym dniu dowóz funkcjonuje na starych zasadach, odwóz - około 10.30.

Uczniów obowiązuje tego dnia strój galowy.

Do zobaczenia!!!
- - - - - - - - - - ROK SZKOLNY 2017/2018 - - - - - - - - - -

KONKURS CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

Highslide JS

Czytanie ze zrozumieniem jest drogą do sukcesu nie tylko w szkole, ale również w życiu każdego człowieka...
Więcej...
ZAJĘCIA Z DRUKARKĄ 3D

Highslide JS

Zajęcia z drukarką 3D, prowadzone przez uczniów gimnazjum powoli stają się tradycją...
Więcej...
KONCERT ORKIESTRY W BIAŁOBRZEGACH

Highslide JS
8 czerwca 2018 r. nasza Orkiestra Dęta miała zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach w Banku Spółdzielczym w Białobrzegach...
Więcej...
EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Highslide JS

W środę, 6 czerwca 2018 uczniowie klas czwartych przystąpili do praktycznego egzaminu na kartę rowerową...
Więcej...
WYCIECZKA SZKOLNA ŚLADAMI ŚREDNIOWIECZA

Highslide JS

W dniach 16-18 maja 2018 r. odbyła się wycieczka szkolna dla uczniów klas starszych...
Przeczytaj relacje...
- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

15 maja 2018 r. o godz. 16.30, odbędzie się
OSTATNIE ZEBRANIE Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/18
TEMATYKA SPOTKANIA:
- zebranie z dyrektorem Szkoły;
- zebrania z wychowawcami klas, w tym przekazanie rodzicom informacji o proponowanych ocenach rocznych.

Liczymy na Państwa obecność


EGZAMIN GIMNAZAJLNY 2018

Highslide JS
18 kwietnia 2018 roku uczniowie w całym kraju przyst±pili do egzaminu gimnazjalnego.
W środę pisali część humanistyczną (historia i WOS oraz jęz. polski)...
Więcej...
SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW

Highslide JS
W dniach 11-12 kwietnia uczniowie piszą ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasistów OMNIBUS zwany przez niektórych "Trzecioteścikiem"....
Więcej...
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

Highslide JS
Obchody Światowego Dnia Zdrowia uczniowie Naszej Szkoły rozpoczęli od przygotowania zdrowego drugiego śniadania.
Zamiast fast food'ów w klasach królowały kolorowe kanapki....
Więcej...
DZIEŃ ZIEMI 2018

Highslide JS
22 kwietnia będziemy obchodzić Światowy Dzień Ziemi. W tym roku hasło kampanii nawołuje do walki z zanieczyszczeniami planety plastikowymi odpadami.
W Naszej Szkole kampania już rozpoczęta...
Więcej...
- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

10 kwietnia 2018 r. o godz. 16.30, odbędzie się
ZEBRANIE Z RODZICAMI
TEMATYKA SPOTKANIA:
- omówienie programu nauczania wychowania do życia w rodzinie
- deklaracja rodziców w sprawie objęcia opieką świetlicową w r. szk. 2018/19
- zebrania z wychowawcami klas

Liczymy na Państwa obecność


NASI GO¦CIE Z ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Highslide JS
Gościliśmy delegację Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Białobrzegach
. Uczniowie mogli dowiedzieć się ciekawostek dotyczących szkoły.......
Więcej...
ELIMINACJE POWIATOWE W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW

Highslide JS
5 kwietnia 2018 roku nasi uczniowie zdobyli 3. miejsce w eliminacjach powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców....
Więcej...
POWITANIE WIOSNY W KL. I-III

Highslide JS


26 marca uczniowie klas młodszych wraz z wychowawcami wybrali się na łąkę aby wspólnie pożegnać zimę i przywitać długo oczekiwaną wiosnę....
Więcej...
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W KLASACH GIMNAZJALNYCH

Highslide JS

Pierwszy dzień wiosny to tradycyjny Dzień Wagarowicza. Tego dnia wybraliśmy się jednak wraz z nauczycielami na szkolną wycieczkę do Tarnowskich Gór....
Więcej...

WIOSNA W WIERSZACH UCZNIÓW

Highslide JS
Pierwszy dzień wiosny można spędzać na wiele sposobów. Swoimi wspomnieniami podzielili się reporterzy "Reportera Szkolnego”...
Więcej...
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W KLASACH VI - VI

Highslide JS
Długo czekaliśmy na koniec zimy. Długo też czekaliśmy na wyjazd do Warszawy, by wspólnie świętować nadejście upragnionego pierwszego dnia wiosny...
Więcej...
POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

Highslide JS

We wtorek, 20 marca w odbyły się eliminacje powiatowe
41. Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka".

W rywalizacji wzięli udział nasi gimnazjaliści...
Więcej...TEATRZYK KUKIEŁKOWY BAJKA O RYBAKU I RYBCE

Highslide JS

8 marca uczniowie klasy IVa przygotowali inscenizację
Bajki o rybaku i rybce, na którą zaprosili koleżanki
i kolegów z klas I-III....
Więcej..."SPÓR O MUR WCIĄŻ TRWA..."

Highslide JS

W piątek, 2 marca lekcja języka polskiego w klasie IIa przebiegała inaczej niż zwykle. Uczniowie wcielili się w bohaterów dramatu "Zemsta" Aleksandra Fredry...
Więcej...SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM KRUS

Highslide JS

"Bezpiecznie na wsi mamy - wypadkom zapobiegamy" Uczniowie klas I - III spotkali się z panią Lidią Nader, starszym inspektorem ds. prewencji w białobrzeskim oddziale KRUS....
Więcej...GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

Highslide JS
W środę, 28 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach odbyły się eliminacje gminne XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego oraz 41. Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka". W rywalizacji wzięło udział 25 recytatorów...
Więcej...ROZKŁAD PRZYWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW OD 19.02.2018

Highslide JS

Od poniedziałku, 19 lutego obowiązuje NOWY ROZKŁAD JAZDY.
Dzieci do lat 10 muszą być odbierane przez rodziców lub osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.


Rozkład jazdy autobusu PKS (kierunek wschodni)
Rozkład jazdy autobusu szkolnego (kierunek zachodni i Kostrzyn)


..... Z A P R A S Z A M Y .....

Highslide JS
NA KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ I ZESPOŁU WOKALNEGO

W programie muzyka wokalna i instrumentalna

Termin: 11 lutego 2018 r., godz. 17.00
Miejsce: Kościół pw. św. Teresy z Avila w Wyśmierzycach

ORGANIZATORZY:
Burmistrz Wyśmierzyc
Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyśmierzycach
Proboszcz parafii św. Teresy z Avila w WyśmierzycachNOWY ROZKŁAD PRZYWOZÓW I ODWOZÓW UCZNIÓW

Highslide JS

Od poniedziałku, 5 lutego obowiązuje nowy rozkład jazdy szkolnym autobusem.
Zachęcamy do zapoznania się z załącznikami.


Rozkład jazdy autobusu PKS (kierunek wschodni)
Rozkład jazdy autobusu szkolnego (kierunek zachodni i Kostrzyn)


- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

6 lutego 2018 r. o godz. 16.30, odbędzie się
ZEBRANIE Z RODZICAMI
TEMATYKA SPOTKANIA:
- podsumowanie wyników nauczania w I. półroczu r. szk. 2017/2018
- omówienie dowożenia uczniów do szkoły - stan od 5 lutego
- zebrania z wychowawcami klas
Liczymy na Państwa obecność.


DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Highslide JS

W piątek, 2 lutego obchodziliśmy "Dzień Babci i Dziadka". Uczniowie klas I-III przedstawili program artystyczny...
Więcej...WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

Highslide JS

6 stycznia odbył się "Koncert Kolęd i Pastorałek" w wykonaniu orkiestry dętej oraz sekcji wokalnej pod batutą Józefa Stańczyka...
Więcej........ Z A P R O S Z E N I E .....

Highslide JS
W TEN RADOSNY, ŚWIĄTECZNY CZAS

Z A P R A S Z A M Y
NA WSPÓLNE KOLĘDOWANIE Z ORKIESTRĄ DĘTĄ
I ZESPOŁEM WOKALNYM


Kolędy bedzie można posłuchać, kontemplować i całym sercem wyśpiewać

Termin: 6 stycznia 2018 r., godz. 17.00
Miejsce: Kościół pw. św. Teresy z Avila w Wyśmierzycach

ORGANIZATORZY:
Burmistrz Wysmierzyc
Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyśmierzycach
Proboszcz parafii św. Teresy z Avila w WyśmierzycachWSPÓLNE KOLĘDOWANIE

Highslide JS
20 grudnia w naszej Szkole miała miejsce szczególna uroczystość zwi±zana z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Wraz z zaproszonymi gośćmi byliśmy świadkami niezwykłych prezentacji artystycznych naszych uczniów ...
Więcej...WIZYTA STRAŻAKA Z PSP W BIAŁOBRZEGACH

Highslide JS
15 grudnia Szkołę odwiedził Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach, mł. bryg. mgr inż. Zenon Jachowski...
Więcej...ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "MŁODZI DZIENNIKARZE Z PASJĄ"

Highslide JS
14 grudnia, w czwartek, odbyło się podsumowanie projektu "Młodzi dziennikarze z z Pasją" realizowanego przez młodzież i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyśmierzycach...
Więcej...MIKOŁAJKOWA WYCIECZKA DO WARSZAWY

Highslide JS
6 grudnia 2017r. odbyła się wycieczka mikołajkowa do Warszawy, w której uczestniczyli uczniowie klas IV - VI.
Celem wyjazdu było obejrzenie Wielkiego Koncertu Galowego Fundacji "Prometeusz"...
Więcej...
WYCIECZKA DO PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Highslide JS
5 grudnia 2017 r. nasi uczniowie byli na wycieczce Piotrkowie Trybunalskim. W programie wycieczki było m.in. zwiedzanie fabryki bombek „Szkło-Dekor” połączone z warsztatami dekorowania własnych ozdób choinkowych...
Więcej...- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

12 grudnia 2017 r. o godz. 16.00, odbędzie się
ZEBRANIE Z RODZICAMI
TEMATYKA SPOTKANIA:
- Warsztaty dla rodziców "Motywowanie dziecka do nauki"
- Spotkanie z Policjantem nt. dopalaczy i środków psychoaktywnych
- Zebranie Rodziców z wychowawcami w klasach (proponowane oceny semestralne)


Ze względu na ważność poruszanych tematów, prosimy o niezawodne przybycie.


WYWIAD Z MARIANNĄ I ANNĄ KOSTRZEWSKIMI

Highslide JS
Dziennikarki Reportera Szkolnego - Ola, Zosia i Klaudia przeprowadziły wywiad z absolwentkami Naszej Szkoły: Marianną Kostrzewską (z d. Kawińską) oraz jej córką, Anną Kostrzewską...
Przeczytaj koniecznie...POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI "IDĄ ŚWIĘTA"

Highslide JS

Kacper Traczyk - laureat I miejsca, Wiktoria Antoszewska, Zofia Kawińska w gronie wyróżnionych w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Idą Święta", który odbył się w piątek, 8 grudnia...
Więcej...
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Highslide JS

Uczniowie Naszej Szkoły podczas zajęć plastyki przygotowali piękne stroiki świąteczne. Zapraszamy na zakupy...
Więcej...SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI POLICJI...

Highslide JS
29 listopada uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach...
Więcej...ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

Highslide JS
21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Co dobrego działo się w szkole?
Zobaczcie relacje...PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

Highslide JS

W dniach 22 - 24 listopada uczniowie klas trzecich gimnazjum pisali próbny egzamin gimnazjalny. W środę pisali część humanistyczną...
Więcej..."CZERWONY KAPTUREK" INACZEJ...

Highslide JS

Uczniowie kl. IVb na zajęciach pozalekcyjnych przygotowali przedstawienie teatralne pod tytułem "Czerwony Kapturek"...
Więcej...PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE W WYKONANIU GIMNAZJALISTÓW

Highslide JS
W poniedziałek, 13 listopada w naszej szkole odbyło się długo wyczekiwane przedstawienie pt. "Królewna ¦nieżka" - nieco unowocześniona wersja popularnej bajki braci Grimm...
Więcej...- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

16 listopada 2017 r., odbędzie się
ZEBRANIE Z RODZICAMI
godz. 17.00 - spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły
godz. 17.30 - zebrania Rodziców z wychowawcami w klasach


Prosimy o niezawodne przybycie, szczególnie rodziców uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych.BIESIADA PATRIOTYCZNA 2017

Highslide JS

W piątkowy wieczór, w wigilię Święta Niepodległości w naszej szkole odbyła się Biesiada Patriotyczna....

Więcej...DROGA DO WOLNOŚCI - SZKOLNA AKADEMIA

Highslide JS
W czwartek, 9 listopada, rozpoczęliśmy obchody Święta Niepodległości. Uczniowie przedstawili lekcję historii, wykonali pieśni i piosenki patriotyczne. Było pięknie i odświętnie...

Zobaczcie...TEATRZYK KUKIEŁKOWY

Highslide JS

Nasz± szkołę odwiedził teatrzyk "Tomcio" z Nowego Sącza. Artyści odegrali spektakl kukiełkowy pt. "Bajka o szczęściu". Piękne lalki zadziwiały oglądających...

Więcej..."OCALMY OD ZAPOMNIENIA..." - SPOTKANIE Z JANEM WÓJCIKIEM

Highslide JS
24 paĽdziernika 2017 r. odbyło się spotkanie z p. Janem Wójcikiem, emerytowanym nauczycielem,jednym z inicjatorów budowy pomnika ku czci mieszkańców Paprotna. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu "Ocalmy od zapomnienia..."

Więcej...WARSZTATY DZIENNIKARZY Z PASJĄ

Highslide JS
W czwartek, 26 października Dziennikarze Reportera Szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyśmierzycach spotkali się z Izabelą Kozakiewicz - dziennikarką "Echa Dnia"...

Więcej...
DZIENNIKARZE U LUCYNY I KAZIMIERZA BOMBÓW

Highslide JS
Dziennikarze Reportera Szkolnego - Klaudia, Ola i Przemek - odwiedzili dom państwa Lucyny i Kazimierza Bombów, którzy opowiadali o losach naszej szkoły w czasie wojny...

Przeczytajcie koniecznie...
PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Highslide JS

W czwartek, 26 października, uczniowie klasy pierwszej stali się pełnoprawnymi Czytelnikami Biblioteki...

Więcej...
KONKURS WIEDZY O POWSTANIU WARSZAWSKIM

Highslide JS

W środę, 25 października, odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Powstaniu Warszawskim...

Więcej...
PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Highslide JS
25 października, uczniowie klasy pierwszej zostali PASOWANI NA UCZNIÓW.
Pierwszoklasiści, powitali swoich rodziców i starszych kolegów piękną recytacją wierszy...
Więcej...
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Highslide JS

18 października 2017 r. w naszej szkole szkolny miała miejsce uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej...

Więcej...
PIŁKARKI NOŻNE NAJLEPSZE W POWIECIE!!!

Highslide JS
Wielkim sukcesem zakończyły się Powiatowe Mistrzostwa Piłki Nożnej. Drużyna wywalczyła I. MIEJSCE, a D. Kawińska uzyskała tytuł "NAJLEPSZA ZAWODNICZKA"...

Więcej...KONKURS RECYTATORSKI

Highslide JS
Niezwykle ciekawym wydarzeniem krzewiącym wartości patriotyczne był zorganizowany 17 paĽdziernika 2017 r. w naszej szkole Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej "Tu wszędzie jest Polska"...

Więcej...DZIEŃ DRZEWA W NASZEJ SZKOLE

Highslide JS
W Międzynarodowy Dzień Drzewa odbyło się podsumowanie szkolnych konkursów: "Zagadki o drzewach" i "Drzewo domem dla zwierząt". Uczniowie spotkali się też z leśniczym, panem Piotrem Badowskim i posadzili drzewo...

Czytajcie relacje...MŁODZI DZIENNIKARZE Z PASJĄ"- PROJEKT "DZIAŁAJ LOKALNIE 2017"

Highslide JS
Od września do grudnia 2017 r. uczniowie naszej szkoły realizują projekt "Młodzi dziennikarze z Pasją", który został napisany przez Grono Pedagogiczne w ramach programu grantowego "Działaj Lokalnie X" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Koalicję dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej... Więcej...
OGNISKO INTEGRACYJNE KLAS I I IIIB

Highslide JS

30 września 2017 roku na pobliskich łąkach odbyło się ognisko integracyjne, w którym uczestniczyli uczniowie klas I i IIIB...

Więcej...RAJD ROWEROWY W RAMACH PROJEKTU "OCALMY OD ZAPOMNIENIA..."

Highslide JS

W dniu 28 września 2017 r. przy pięknej, słonecznej pogodzie, odbył się rajd rowerowy szlakiem miejsc pamięci narodowej...
Więcej...
DZIEŃ CHŁOPAKA W NASZEJ SZKOLE...

Highslide JS

Czy warto obchodzić Dzień Chłopaka? Jak ten dzień spędzili uczniowie Naszej Szkoły? Co się wydarzyło w kl. V?
Więcej...

Highslide JS
DRODZY UCZNIOWIE

W wyniku demokratycznych wyborów, przeprowadzonych w Naszej Szkole w dniu 14 września 2017 r., wyłoniono Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
Nowo wybranemu Zarządowi serdecznie gratuluję i życzę wspaniałych pomysłów.
Mam nadzieję, że będziecie godnie reprezentować swoich wyborców - Koleżanki i Kolegów ze Szkoły.

Dyrektor Szkoły, Beata Górnicka- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

14 września 2017 r., odbędzie się
PIERWSZE ZEBRANIE Z RODZICAMI
godz. 16.30 - spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły
godz. 17.00 - zebrania Rodziców z wychowawcami w klasach
godz. 18.00 - spotkanie dyrektora z przedstawicielami Rady Rodziców

Ze względu na wymaganą przepisami ustawy Prawo oświatowe konieczność wyboru Rad oddziałowych bardzo prosimy o uczestnictwo w zebraniu!


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Highslide JS
4 września rozpoczął się kolejny rok szkolny 2017/2018. Na czele z pocztem sztandarowym udaliśmy się do kościoła, gdzie odprawiona została uroczysta Msza Św.

Więcej...SZANOWNI RODZICE, KOCHANI UCZNIOWIE!!!

4 września 2017 r. (poniedziałek) rozpoczynamy NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018

godz. 7.45 - Zbiórka na placu szkolnym
godz. 7.50 - Uroczysty przemarsz kolumny ze sztandarem do kościoła
godz. 8.00 - Msza Święta
godz. 8.45 - Przemarsz kolumny do szkoły
godz. 9.00 - Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w sali gimnastycznej
godz. ok. 9.30 - Spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych

UWAGA! Autobus szkolny rozpocznie dowożenie tak jak w roku ubiegłym (od strony Kostrzyn - Paprotno), ostatni kurs z kierunku Witaszyn przyjeżdża na godz. 7.55.

ZAPRASZAMY!!!

- - - - - - - - - - - ROK SZKOLNY 2016/2017 - - - - - - - - - - -

FESTYN RODZINNY - RELACJE

Highslide JS
Rodzice, Ksiądz Proboszcz naszej parafii, Władze Miasta i Gminy, Sponsorzy – wszyscy życzliwi naszej szkole zebrali się 11 czerwca 2017 r., aby wraz z uczniami Zespołu Szkół Samorządowych świętować kolejny Festyn Rodzinny...
Więcej...
- * - * - * - SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA - * - * - * -

FESTYN RODZINNY
który odbędzie się 11 czerwca 2017 r. w godz. 15.00 - 20.00

W programie między innymi:
PREZENTACJE ARTYSTYCZNE NASZYCH UCZNIÓW
GRY I ZABAWY ORAZ INNE ATRAKCJE DLA DZIECI
KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ
KIERMASZ PRAC UCZNIOWSKICH I DOBREJ KSIĄŻKI
KAWIARENKA Z DOMOWYMI WYPIEKAMI, GRILL BAR,
SKLEPIK Z NAPOJAMI I SŁODYCZAMI
PREZENTACJA POJAZDÓW GRUPY MILITARNEJ PILICA
Highslide JS

Zapraszamy - PLAC SZKOLNY,
11 czerwca 2017 r. (niedziela)

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY KRUS

Highslide JS
Uczniowie klas IIb i IIIb wzięli udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)...
Więcej...
W PIEKARNI U PANA MARIANA MENDRY

Highslide JS
6 czerwca 2017 r. uczniowie klas trzeciech pod czujnym okiem swoich opiekunek wzięli udział w niezykłej lekcji pokazowej, która miała odbyła się w miejscowej piekarni...
Więcej...
100-LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Highslide JS
28 maja 2017 r. orkiestra dęta pod batutą pana Stanisława Stańczyka wzięła udział w uroczystościach rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyśmierzycach...
Więcej...
- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

23 maja 2017 r., odbędzie się
ZEBRANIE Z RODZICAMI
godz. 15.00 - spotkanie z Rodzicami uczniów szkoły podstawowej
godz. 16.00 - spotkanie z dyrektorem
godz. 16.30 - zebranie z Rodzicami uczniów gimnazjum

LICZYMY NA PAŃSTWA OBECNOŚĆ!


MITYNG LEKKOATLETYCZNY

Highslide JS
19 maja 2017 r., na stadionie MKS Wyśmierzyce, odbył się długo oczekiwany Mityng Lekkoatletyczny. Przy pięknej, słonecznej pogodzie rywalizowali sportowcy od 5 do 16 roku życia. Udział wzięło 187 osób...
Więcej...
PIKNIK REWITALIZACYJNY

Highslide JS
W środę, 26 kwietnia, firma Utila przeprowadziła piknik rewitalizacyjny. Spotkanie odbyło się w świetlicy naszej szkoły...
Więcej...
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017

Highslide JS
W dniach 19 - 21 kwietnia uczniowie ostatniej klasy Publicznego Gimnazjum im. W. Reymonta przystąpili do egzaminu gimnazjalnego...
Więcej...
MAGICZNY ŚWIAT BAJEK

Highslide JS
2 marca 2017 r., na zajęciach artystycznych w klasie IIB, uczniowie odgrywali scenki wymyślonych baśni...
Więcej...
BAL KARNAWAŁOWY

Highslide JS
Dnia 11 lutego w Zespole Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach odbyła się zabawa karnawałowa dla najmłodszych...
Więcej...
FERIE 2016

Highslide JS

W pierwszym tygodniu ferii zimowych organizujemy dodatkowe zajęcia rekreacyjne dla naszych uczniów, w godz. 9:00 - 12:00.
Wszystkim chętnym przypominamy, że w całym budynku obowiązuje zmienne obuwie na jasnej podeszwie.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - KLIKNIJ TUTAJ...
BEZPIECZNE FERIE

Highslide JS
Jak bezpiecznie należy spędzać zimowy czas? O tym uczniowie dowiedzieli się podczas prelekcji z udziałem przedstawiciela białobrzeskiego WOPRu ...
Więcej...
JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY

Highslide JS
2 lutego 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kampanii społecznej "JESTES WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY" zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Publicznego i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego...
Więcej...
- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

31 stycznia 2017 r., odbędzie się
ZEBRANIE Z RODZICAMI
godz. 15.00 - spotkanie z Rodzicami uczniów szkoły podstawowej
godz. 16.00 - spotkanie z dyrektorem, podsumowanie półrocza
godz. 17.00 - zebranie z Rodzicami uczniów gimnazjum

LICZYMY NA PAŃSTWA OBECNOŚĆ!


KONKURSY, KONKURSY

Highslide JS
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bialobrzegach organizuje konkursy recytatorskie dla dzieci i młodzieży. Nasi uczniowie chętnie biorą w nich udział. Najlepsi osiągaja sukcesy ...
Więcej...
DZIEŃ SENIORA

Highslide JS
Wszystko milsze jest, lepsze, ciekawsze kiedy ma się najukochańszych Babcię i Dziadka. Takie motto przyświecało uroczystości Dnia Seniora, zorganizowanej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach w sobotę, 21 stycznia 2017 r.
Więcej...
..... Z A P R O S Z E N I E .....

Highslide JS
W TEN RADOSNY, ŚWIĄTECZNY CZAS

Z A P R A S Z A M Y
NA WSPÓLNE KOLĘDOWANIE Z ORKIESTRĄ DĘTĄ

Kolędy bedzie można posłuchać, kontemplować i całym sercem wyśpiewać

Termin: 8 stycznia 2017 r., godz. 17.00
Miejsce: sala gimnastyczna ZSS w Wyśmierzycach
WIGILIA ORKIESTRY DĘTEJ

Highslide JS
16 grudnia o godzinie 18.00 członkowie orkiestry dętej wzięli udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym. Życzenia, opłatek, wspólna kolacja przebiegały w uroczystej atmosferze, przy akompaniamencie najpiękniejszych polskich kolęd...
Więcej...
ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM! - o projekcie edukacyjnym dla klas I - III

Highslide JS

W roku szkolnym 2016/2017 ruszyła siódma edycja ogólnopolskiego projektu dla klas I-III szkół podstawowych „Zdrowo jem, więcej wiem!”. Organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Honorowy patronat nad konkursem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda....
Więcej...
Zakończenie projektu Koło dziennikarskie "REPORTER SZKOLNY"

Highslide JS

12 grudnia 2016 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Koło dziennikarskie Reporter Szkolny", które pozyskało dotację w ramach Programu grantowego "Działaj Lokalnie 2016"...
Więcej...
WYCIECZKA MIKOŁAJKOWA DO WARSZAWY

Highslide JS
6 grudnia 2016 r. odbyła się wycieczka do Warszawy, w której uczestniczyło 47 uczniów naszej szkoły oraz troje rodziców.
W godzinach przedpołudniowych byliśmy na Lotnisku Chopina...
Więcej...
GMINNY KONKURS RECYTATORSKI "IDĄ ŚWIĘTA"

Highslide JS

W dniach 1 i 2 grudnia 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzynie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski "Idą Święta". Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom oraz upominek...
Więcej...
- - - - - - - - O G Ł O S Z E N I E - - - - - - - -

Highslide JS
Uczniowie gimnazjum biorą udział w konkursie "Projekt z Klasą" organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era.

Potrzebujemy wsparcia w głosowaniu.

ZAGŁOSUJ NA NASZ PROJEKT
LICZYMY NA CIEBIE

MAMY NUMER 173

GŁOSOWAĆ MOŻNA CODZIENNIE!!!

Żeby głosować, kliknij tutaj


WYWIAD ZE STAROSTĄ POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

Highslide JS

16 listopada 2016 r. dziennikarki "Reportera Szkolnego" przeprowadziły kolejny wywiad z VIP-em. Tym razem udały się do Białobrzegów i poprosiły o rozmowę ze Starostą Powiatu Białobrzeskiego, panem Andrzejem Oziębło.
Więcej...
WYCIECZKA DO WARSZAWY

Highslide JS
Pomimo deszczowej i zimnej aury jesiennej uczniowie gimnazjum, podzieleni na dwie grupy, w dniach 17 i 24 listopada uczestniczyli w wycieczkach do Warszawy "Śladami lektury Kamienie na szaniec"...
Więcej...
Prace nad "REPORTEREM SZKOLNYM" ciekawe i inspirujące...

Dziś każdy może być dziennikarzem. Jeśli nie profesjonalnym — to amatorskim, publikującym teksty np. w gazetce szkolnej. "Młodzi Dziennikarze" naszej szkoły, pisząc artykuły do gazetki, zwracają uwagę innych osób na ważne tematy dotyczące naszej społeczności... Więcej...

Highslide JS


PRZEDSTAWIENIE PROFILAKTYCZNE

Highslide JS
23 listopada odbyło się w naszej szkole przedstawienie zrealizowane przez Teatr Lalek „Tomcio” z Nowego Sącza pt. „Czterej muzykanci z Bremy” na podstawie baśni Braci Grimm...
Więcej...
Historia, jakiej nie znacie

Highslide JS
W srodę 16 listopada gościliśmy w naszej szkole niecodziennego gościa - pana Stanisława Krzesińskiego z Grzmiącej . Podzielił się z nami wspomnieniami związanymi z II wojną światową ...
Więcej...
ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁO¦CI

Highslide JS
9 listopada 2016 r. w godzinach wieczornych odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 98. rocznicę odzyskania niepodległości.
Młodzież szkolna przygotowała spektakl słowno - muzyczny pod tytułem "Pociąg do wolności"...
Więcej...
- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

15 listopada 2016 r., odbędzie się
ZEBRANIE Z RODZICAMI
godz. 15.00 - spotkanie z Rodzicami uczniów gimnazjum
godz. 16.00 - spotkanie z dyrektorem, PRELEKCJA DLA RODZICÓW W RAMACH PROJEKTU CYFROWOBEZPIECZNI.PL
godz. 17.00 - zebranie z Rodzicami uczniów szkoły podstawowej

ZAPRASZAMY PAŃSTWA TAKŻE NA KIERMASZ PRAC UCZNIOWSKICH
CAŁKOWITY DOCHÓD PRZEZNACZAMY NA POTRZEBY SZKOŁY

LICZYMY NA PAŃSTWA OBECNOŚĆ!..... Z A P R O S Z E N I E .....

Highslide JS
DYREKCJA, NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE
ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

Z A P R A S Z A J Ą
NA UROCZYSTĄ AKADEMIĘ
Z OKAZJIŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Termin: 9 listopada 2016 r., godz. 17.00
Miejsce: sala gimnastyczna ZSS w Wyśmierzycach
WYCIECZKA DO ŁODZI

Highslide JS

W środę 26 października uczniowie szkoły podstawowej udali się na wycieczkę do Łodzi. O godz.7:45 wszyscy stawili się punktualnie przed szkołą.
Panowie policjanci sprawdzili autokar i mogliśmy wejść do środka. Wyjechaliśmy z Wyśmierzyc o 8:00...
Więcej...
TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

Highslide JS Ostatni tydzień października był w Zespole Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach czasem szczególnej uwagi poświęconej szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. Bezpieczeństwu w klasie, stołówce szkolnej, na korytarzu, w sali gimnastycznej, na boisku, ale również w drodze do szkoły i domu...
Więcej...KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

Highslide JS

Uczniowie klas drugich i klasy trzeciej naszego gimnazjum 27 października 2016 r. uczestniczyli w etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z języka polskiego zorganizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty...
Więcej...

WYCIECZKA DO WIELICZKI

Highslide JS
Wykute w soli piękne komory, niesamowite podziemne jeziora i unikalne solne rzeźby, kilometry krętych korytarzy, 800 schodów do pokonania ... co jeszcze czekało uczestników wycieczki do kopalni soli w Wieliczce 11 października 2016 roku?
Więcej...UCZTA NA OLIMPIE - INNA LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO

Highslide JS
Jeśli wierzyć mitologii greckiej, to dziesi±tego dnia, dziesi±tego miesiąca odbywała się na górze Olimp uroczysta uczta, na którą zapraszano wszystkich bogów, herosów, wszystkie nimfy i boginie, aby świętować i cieszyć się wiecznością...
Więcej...ZAJĘCIA Z DRUKARKĄ 3D - Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM

Highslide JS W dniu 6.10.2016 r. uczniowie klasy 2b wzięli udział w niecodziennej lekcji „z drukarką 3D”, którą poprowadził pan Mateusz Walczewski. Lekcja miała na celu zaznajomienie naszych uczniów z projektowaniem i drukiem 3D oraz zachęcenie uczniów do rozwijania myślenia technicznego ...
Więcej...DZIEWCZYNY Z PODSTAWÓWKI PAMIĘTAŁY!

Highslide JS
Dzień Chłopca jest obchodzony w Polsce od 30 września 1999 r.
Z tej okazji dziewczęta składają chłopcom życzenia i wręczają im drobne upominki.
Również w naszej szkole kontynuuje się tę tradycję...
Więcej...
WYWIAD Z BURMISTRZEM WYŚMIERZYC PANEM MARKIEM BIELEWSKIM

Highslide JS 21 września 2016 r. uczennice z klasy 2B przeprowadziły wywiad z VIP-em, w związku z realizacją projektu Koło dziennikarskie "Reporter Szkolny", finansowanego z programu "Działaj Lokalnie 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i "Koalicję dla Młodych" - Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej...
Więcej...WYCIECZKA DO WARSZAWY

Highslide JS
Dnia 21 września 2016 r. uczniowie klas I - III wraz z opiekunami zwiedzili gmach Telewizji Polskiej oraz Zamek Królewski...
Więcej...
LEKCJA W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Highslide JS

Dnia 21 września klasa IV wybrała się na lekcję biblioteczną do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wyśmierzycach... Zapraszamy do przeczytania relacji uczniów klasy VI.
Więcej...

KOŁO DZIENNIKARSKIE "REPORTER SZKOLNY"- PROJEKT "DZIAŁAJ LOKALNIE 2016"

Highslide JS REPORTER SZKOLNY - tytuł gazetki Zespołu Szkół Samorządowych, wydawanej od września 2015 roku. Gazetkę przygotowują uczniowie, którzy pod okiem nauczycieli: pani Anny Budzik, pani Krystyny Syty i pani Marzeny Zegarek gromadzą materiały, tworzą artykuły prasowe w postaci wywiadów, sprawozdań, fotoreportaży...
Więcej...UDZIAŁ W AKCJI "SPRZĄTANIE PILICY"

Highslide JS
14 września uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach wzięli udział w akcji "Sprzątanie Pilicy", zorganizowanej przez białobrzeski WOPR...
Więcej...
FESTYN GMINY WYŚMIERZYCE

Highslide JS
10 września, w piękne słoneczne popołudnie odbył się Festyn Gminy Wyśmierzyce. Punktualnie o godz. 17.00 wszystkich zebranych powitał Burmistrz Wyśmierzyc, pan Marek Bielewski. Potem miały miejsce przepiękne prezentacje dzieci i młodzieży z naszej gminy ...
Więcej...- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

14 września 2016 r., odbędzie się
PIERWSZE ZEBRANIE Z RODZICAMI
godz. 15.00 - spotkanie z Rodzicami uczniów szkoły podstawowej
godz. 16.00 - PRELEKCJA Z FUNKCJONARIUSZAMI POLICJI NA TEMAT WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
godz. 16.30 - SPOTKANIE Z DYREKTOREM SZKOŁY
godz. 17.00 - zebranie z Rodzicami uczniów gimnazjum

LICZYMY NA PAŃSTWA OBECNOŚĆ!BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Highslide JS
Jak bezpiecznie poruszać się po drogach? W którym miejscu przechodzić przez ulicę? Jakie czynności należy wykonać podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych? Jak się ubierać, żeby być widocznym na drodze? Kiedy można samodzielnie jeĽdzić rowerem? ... Więcej...KIEROWCO! NIE POLUJEMY NA ZEBRACH!!!

Highslide JS
5 września 2016 r. uczniowie klasy IIIa wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii na rzecz poprawy zachowań kierujących pojazdami w rejonach przejść dla pieszych, realizowanej w ramach projektu B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony ...
Więcej...ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Highslide JS
W czwartek 1 września 2016 r. społeczność Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach uroczyście ropoczęła rok szkolny ...
Więcej...

- - - - - - - - - - - ROK SZKOLNY 2015/2016 - - - - - - - - - - -

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/16

Highslide JS
24 czerwca, piątek, 8.00
Przed uroczystym zakończeniem roku szkolnego 2015/2016 uczniowie, ich rodzice i opiekunowie, dyrekcja ZSS oraz grono pedagogiczne – wszyscy zebrali się na Mszy Świętej...
Więcej...GORĄCE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

Highslide JS
We czwartek 23 czerwca o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach odbyła się podniosła uroczystość zakończenia roku szkolnego przez uczniów klasy VI szkoły podstawowej i klas trzecich gimnazjum...
Więcej...- - - - P O D Z I Ę K O W A N I A - - - -

Społeczność Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach
składa serdeczne podziękowania dla:

Wspólnoty Gruntowej Miasta Wyśmierzyce
Wspólnoty Gruntowej Grzmiąca - Górki
Banku Spółdzielczego w Białobrzegach
Firmy ANAT z Płochocina

za okazane serce i wsparcie finansowe naszej Placówki w roku szkolnym 2015/16

JESZCZE RAZ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY


FESTYN RODZINNY WYŚMIERZYCE 2016

Highslide JS

5 czerwca dzieci, młodzież i dorosli mieli okazję do wspólnej zabawy podczas Festynu Rodzinnego...
Więcej...- * - * - * - SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA - * - * - * -

FESTYN RODZINNY
który odbędzie się 5 czerwca 2016 r. w godz. 14.00 - 20.00

W programie między innymi:
PREZENTACJE ARTYSTYCZNE NASZYCH UCZNIÓW
GRY I ZABAWY ORAZ INNE ATRAKCJE DLA DZIECI
KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ
KOŁO FORTUNY, KIERMASZ DOBREJ KSIĄŻKI
KAWIARENKA Z DOMOWYMI WYPIEKAMI, GRILL BAR,
SKLEPIK Z NAPOJAMI I SŁODYCZAMI
PREZENTACJA POJAZDÓW DAWNYCH GRUPY MILITARNEJ PILICA
PREZENTACJA WOZÓW BOJOWYCH OSP WYŚMIERZYCE
SPORTOWE RYWALIZACJE MŁODZIEŻ - DOROŚLI
Highslide JS

Zapraszamy na stadion MKS w Wyśmierzycach,
5 czerwca 2016 r. (niedziela)

Natalia w gronie najlepszych recytatorów Ziemi Radomskiej

Highslide JS

Zarząd Towarzystwa Kultury Teatralnej Ziemia Radomska 31 maja 2016 r. zaprosił laureatów eliminacji powiatowych i miejskich 39. Konkursu Recytatorskiego „WARSZAWSKA SYRENKA”
Więcej...Polska Biega - Wyśmierzyce 2016

Highslide JS

20 maja 2016 r. odbył się 12. Weekend Polska Biega – Wyśmierzyce 2016. Lokalne święto biegania zgromadziło 226 entuzjastów...
Więcej...- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

17 maja 2016 r., odbędzie się ostatnie w tym roku szkolnym
ZEBRANIE Z RODZICAMI
godz. 15.00 - spotkanie z Rodzicami uczniów szkoły podstawowej
godz. 16.00 - podsumowanie roku szkolnego 2015/16 przez Dyrektora Szkoły
godz. 17.00 - zebranie z Rodzicami uczniów gimnazjum

Liczymy na Państwa obecnosć!


Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - eliminacje powiatowe

Highslide JS

16 maja, nasi uczniowie wzięli udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym...
Więcej...NOC MUZEÓW - WYŚMIERZYCE 2016

Highslide JS
14 maja 2016 r. w Wyśmierzycach, miało miejsce niecodzienne wydarzenie, które zostało objęte Honorowym Patronatem Muzeum Powstania Warszawskiego ...
Więcej...Prezentacja projektów edukacyjnych

Highslide JS
6 maja w Zespole Szkół Samorządowych odbyła się prezentacja projektów edukacyjnych realizowanych przez uczniów w roku szkolnym 2015/16...
Więcej...
Szkolny Konkurs Recytatorski rozstrzygnięty

Highslide JS
5 maja nauczyciele klas I - III Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych zorganizowali Szkolny Konkurs Recytatorski Brzechwa - Tuwim DZIECIOM
Więcej...
Szkolna Orkiestra Dęta...

Highslide JS
1 maja orkiestra dęta działająca przy Zespole Szkół Samorządowych wzięła udział w uroczystości ku czci Świętego Floriana, patrona strażaków...
Więcej...
- - - - P O D Z I Ę K O W A N I A - - - -

Społeczność Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach
składa serdeczne podziękowania dla:

Wspólnoty Gruntowej Miasta Wyśmierzyce
Wspólnoty Gruntowej Grzmiąca - Górki
Banku Spółdzielczego w Białobrzegach
Firmy ANAT z Płochocina

za okazane serce i wsparcie finansowe.

JESZCZE RAZ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY


Wycieczka szlakiem Henryka Sienkiewicza

Highslide JS
27 kwietnia 2016 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum im. W. Reymonta udali się na wycieczkę...
Więcej...
Półfinał Igrzysk Młodzieży Szkolnej...

Highslide JS
26 kwietnia 2016 r. na boisku Orlika w Radomiu odbył się półfinał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini piłce nożnej szkół podstawowych dziewcząt
Więcej...
Pokazy artystów cyrkowych

Highslide JS
Ile trzeba ćwiczyć, aby sprawnie żonglować maczugami, piłkami i innymi przemiotami? Wytrwałość i ciężka praca, to recepta na sukces, nie tylko artystów cyrkowych...
Więcej...Niecodzienna lekcja chemii

Highslide JS
25 kwietnia w naszej szkole odbyła się niecodzienna lekcja chemii z udziałem animatorów „Zaelektryzowani”, którzy przedstawili spektakl pt. „Czy to magia? Nie, to czysta nauka!”
Więcej...EGZAMIN GIMNAZJALNY 2016

Highslide JS

W dniach 18 - 19 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Samorządowych uczniowie pisali egzamin gimnazjalny.
Więcej...Mobilny Punkt Profilaktyki w Wyśmierzycach

Highslide JS

14. marca 2016 r. w Naszej Szkole przeprowadzono zajęcia w ramach programu profilaktyczno - edukacyjnego "B&N"
Więcej...Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty

Highslide JS

14 marca 2016 r. uczniowie klasy trzeciej Publicznej Szkoły Podstwawowej w Wyśmierzycach pisali Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty
Więcej...
Indywidualne Biegi Przełajowe w Białobrzegach

Highslide JS
31. marca uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach wzięli udział w Mistrzostwach Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych
Więcej...
- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

31 marca 2016 r., odbędzie się
ZEBRANIE Z RODZICAMI
godz. 15.00 - spotkanie z Rodzicami uczniów gimnazjum
godz. 16.00 - spotkanie informacyjne z Dyrektorem Szkoły
godz. 17.00 - zebranie z Rodzicami uczniów szkoły podstawowej

Liczymy na Państwa obecność


22 marca Dniem Szkolnego Stroju

Highslide JS
22. marca Nasza Szkoła wyglądała niecodziennie za sprawą pomysłowości uczniów klasy V.
Więcej...
Pierwszy dzień wiosny w naszej szkole

Highslide JS
21 marca uroczyście pożegnaliśmy zimę a powitaliśmy wiosnę. Uczniowie klas I - III wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę na łąkę.
Więcej...
Powiatowe eliminacje 39. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka

Highslide JS

!!! NATALIA KOPYCKA !!!

NOMINOWANA DO ETAPU REJONOWEGO
w kategorii GIMNAZJA

Więcej...


Gminny Konkurs Recytatorski

Highslide JS
4 marca odbyły się eliminacje gminne XXXIII. Małego Konkursu Recytatorskiego oraz 39. Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka"
Więcej...
Czy chcemy być szczęśliwi?... Z pewnością tak! Ona też chciała...

Highslide JS
Balladyna zapomniała tylko o jednym... w życiu nie ma drogi na skróty. Tylko czy my, ludzie żyjący dzisiaj w XXI wieku, oślepieni blaskiem telewizyjnych gwiazd, szybkich i błyskotliwych karier, o tym pamiętamy?
- - - - DRODZY RODZICE - - - -

W dniach 19 - 24 lutego 2016 r. w Publicznym Gimnazjum im. W. Reymonta
przeprowadzona zostanie ewaluacja zewnętrzna.
Będzie miała charakter problemowy i obejmie następujące wymagania:

Kształtowane są postawy i respektowane są normy społeczne.
Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

W związku z ewaluacją przeprowadzone będzie badanie ankietowe rodziców on-line.
Możliwe jest wypełnienie ankiety w domu,
22 lutego (poniedziałek), w godz. 14.30 - 22.00
przy własnym komputerze z dostępem do Internetu
lub 23 lutego (wtorek) w godz. 9.00 - 15.00, w pracowni komputerowej Naszej Szkoły.

Wszystkich Rodziców serdecznie zapraszamy!
WALENTYNKI 2016

Highslide JS
Walentynki obchodzone są co roku 14 lutego.
Początkowo cieszyły się największą popularnością w Anglii i Francji. Obdarowywanie się upominkami weszło do tradycji już w XVI wieku. Zwyczaj tak spodobał się zakochanym, że jest celebrowany do dziś. Nieodłączna częścią tego dnia jest również wysyłanie kartek z wierszykami na Walentynki i walentynkowymi życzeniami.

*** NIE ZAPOMINAJCIE O OSOBACH DROGICH WASZEMU SERCU ***SPORTOWA ZIMA 2016

Highslide JS


W ferie w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach odbyło się szereg imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Więcej...
Ferie zimowe 2016, czyli nasz piąty „Euroweek”

Highslide JS


Piąty już raz wyjeżdżamy na spotkanie z wielką przygodą; kilka słów
o obozach językowych, organizowanych dla uczniów!!!
Więcej...
- - - - O G Ł O S Z E N I E - - - -

28 stycznia 2016 r., odbędzie się
ZEBRANIE Z RODZICAMI
godz. 15.00 - spotkanie z Rodzicami uczniów gimnazjum
godz. 16.30 - zebranie z Rodzicami uczniów szkoły podstawowej

Liczymy na Państwa obecność


Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole

Highslide JS

21 stycznia, o godz. 16.00, w Zespole Szkół Samorządowych odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka
Więcej...DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE

Highslide JS

20 stycznia w Zespole Szkół Samorządowych odbyła się prelekcja przygotowana przez podkomisarza Jarosława Rdzanka i sierżant Ewę Płaszczyńską z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.
Więcej...Recytować każdy może!

Highslide JS

20 stycznia odbyły się eliminacje szkolne konkursu "Babcię, Dziadka mieć"
Więcej...
Highslide JS
* -* -* -* -* Z A P R O S Z E N I E *- *- *- *- *

21 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 16.00
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych
odbędzie się uroczysta akademia
z okazji Dnia Babci i Dziadka.

- - - - Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie - - - -Ogłoszono wyniki Plebiscytu "Echa Dnia" 2015 Ziemi Radomskiej

Highslide JS

!!! DOMINIKA KAWIŃSKA !!!

zwyciężyła w kategorii Talent Powiatu Białobrzeskiego

Więcej...


Jasełka w szkole

Highslide JS

W Święto Objawienia Pańskiego o godz. 17.00 w Zespole Szkół Samorządowych wystawiono Jasełka.
Więcej...Takie miejsce ... czyli o teatrze

Highslide JS

Uczniowie gimnazjum obejrzeli na scenie radomskiej RESURSY przedstawienie pt. "Teatralne ABC"... Więcej...
Mikołajkowy wyjazd do Radomia

Highslide JS

Uczniowie szkoły podstawowej bawili się na dyskotece zorganizowanej przez Mikołaja i jego pomocników w Hula Parku. Więcej...
I. Gminna Gala Sportu

Highslide JS

6 grudnia 2015 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych odbyła się Pierwsza Gminna Gala Sportowa... Więcej...
Uroczyście i radośnie

Highslide JS

Uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych godnie uczcili rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Więcej...
I. Bieg Niepodległości

Highslide JS

W dniu 12 listopada 2015r na stadionie MKS w Wyśmierzycach odbył się I. Gminny Bieg Niepodległościowy. Więcej...
Militarna jesień

Highslide JS

W dniach 16-18.10.2015 r. Wyśmierzyce przeżywały niezwykłe wydarzenie. Za sprawą Burmistrza Wyśmierzyc, Grupy Militarnej Pilica... Więcej...
Accordions For World

Highslide JS

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niezwykłej prezentacji muzyki klasycznej i rozrywkowej. Więcej...

 Administrator: B. Górnicka